2016. március 17., csütörtök

Szent Panteleimon Karitász / 2019

A „Szent Panteleimon Karitász" ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/2020-os tanév I. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus/keresztény magyar diák pályázhat, aki:

• magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe;
• első diplomás képzésben vesz részt;
• szociálisan rászorul a támogatásra;
• az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:
• eddigi tanulmányi eredményei jók;
• aktív tagja főiskolai/egyetemi közösségnek, egyházközségi csoportnak (Görögkör, Grund, GISZ) stb.;
• a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban tanult és érettségizett;

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet a http://gorogkatolikuskaritasz.blogspot.com oldalról letölthet ("pályázati űrlapletöltése" fülecske a fejlécen).

A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ CSATOLNI KELL:

• kézzel írott vagy begépelt önéletrajzot;
• a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (додаток);
• a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
• nyilatkozatot/igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
• igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
• parókusi/plébánosi ajánlást zárt borítékban;
• egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát a tagságáról
• 1 db. saját címre ukránul megcímzett válaszborítékot bélyeggel ellátva;
• iskolalátogatási igazolást vagy egy igazolást arról, hogy felvételt nyert a felsőoktatási intézménybe;
• a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2018/2019-es tanév eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanult az előző tanévben is.

A pályázatokat a parókusoknak kell odaadni vagy a Karácsfalvai Sztojka Líceumba lehet személyesen behozni, 2019. október 15-ig;

A hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 2500 hrivnya.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.
A pályázókat 2016. október 25-ig, értesítjük a pályázati eredményükről.

A nyertes pályázók nevét az KárpátIkon c. újságban és a Szent Panteleimon Karitász blogoldalán
(http://gorogkatolikuskaritasz.blogspot.com)  közzé tesszük.

Minden pályázónak sok sikert kívánunk!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!