2016. március 17., csütörtök

Szent Panteleimon Karitász / 2016 - Tavasz

A „Szent Panteleimon Karitász" ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanév II. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus/keresztény magyar diák pályázhat, aki:

• magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe;
• első diplomás képzésben vesz részt;
• szociálisan rászorul a támogatásra;
• az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:
• eddigi tanulmányi eredményei jók;
• aktív tagja főiskolai/egyetemi közösségnek, egyházközségi csoportnak (Görögkör, Grund, GISZ) stb.;
• a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban tanult és érettségizett;

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet a http://gorogkatolikuskaritasz.blogspot.com oldalról letölthet ("pályázati űrlapletöltése" fülecske a fejlécen).

A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ CSATOLNI KELL:

• kézzel írott önéletrajzot;
• a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (додаток);
• a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
• nyilatkozatot/igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
• igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
• parókusi/plébánosi ajánlást zárt borítékban;
• egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát a tagságáról
• 1 db. saját címre ukránul megcímzett válaszborítékot 2, 40 Hrivnya értékű bélyeggel ellátva;
• iskolalátogatási igazolást vagy egy igazolást arról, hogy felvételt nyert a felsőoktatási intézménybe;
• a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2015/2016-os tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanul.
egy begépelt interjút:
  - melynek témája a görögkatolikus egyház legalizációjának az eseményeit dolgozza fel (1989-'91 között);
 - 3-5 A/4-es oldal terjedelemben 1,5 sorköz;
 - a pályázó által választott egyházközségben, egy görögkatolikus hívő elbeszélése alapján...;
 - az adatközlő pontos adatainak feltüntetésével lábjegyzetben (név, születési idő és hely, felekezet, jelenleg hol él életvitelszerűen, a tárgyalt időszakban hol élt, mi volt a foglalkozása a tárgyalt időszakban, mi a végzettsége, érte-e hátrány a hite miatt, továbbá az interjúkészítésének időpontját, az interjúkészítő elérhetőségeit...)
 - az interjút elektronikus formában is el kell küldeni a gorogkatolikus.karitasz@gmail.com címre.
 - nem feltétel, de előnyt jelent, ha az interjúról hanganyag is készül és azt is csatolja a pályázó mellékletként a gorogkatolikus.karitasz@gmail.com címre;


A pályázatokat a következő címre várjuk ajánlott küldeményként:
90202 Beregszász, II. Rákóczi Ferenc tér 6., 2016. április 18-ig;

A borítékon a következőt kérjük feltüntetni:

Görögkatolikus Ifjúsági Központ
Szent Panteleimon Karitász

Az elkészült pályázatokat személyesen is be lehet nyújtani a Görögkatolikus Ifjúsági Központban  minden kedden, szerdán és csütörtökön 10:00-tól 14:00-ig (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc tér 6. - a Petőfi szoborral (Aranypáva étterem) szemben piros-fehér-zöld ajtó 2. emelet);

A hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 2000 hrivnya.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 18.
A pályázókat 2016. április 27-ig, értesítjük a pályázati eredményükről.

A nyertes pályázók nevét az KárpátIkon c. újságban és a Szent Panteleimon Karitász blogoldalán
(http://gorogkatolikuskaritasz.blogspot.com)  közzé tesszük.

Minden pályázónak sok sikert kívánunk!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!